logo

列表头部广告一条

文体 文体> 读书美文

春之声( 四首)

周维先

如梦游

流霞箬笠一扁舟,

红杏江南如梦游。

遥想荒原长羁旅,

孤城日落不言愁。

访梅人

山山水水雨中走,

丝丝缕缕暗香柔,

婷婷袅袅访梅人,

寻寻觅觅白了头。

无眠篇

——和素斌《意兴篇》原韵

丹青难释卷,

夜尽大桅尖。

八百壮士魂,

情撼云台山。

岁月逍遥

蛙鸣秋水星汉稠,

文山书海逍遥游。

九歌离骚叹兴亡,

唐风宋韵竞风流。

十年未醒红楼梦,

大千虚空怎淹留?

最喜桃花潭边酒,

同销太白万古愁。

相关新闻